Mobilā taksācija

 Datu vadība:

 • Taksācijas datu ielāde no Meža eksperta datubāzes (tiešsaistē)
 • Ģeogrāfisko datu ielāde izmantojot ESRI SHP failus (eksportēti no Meža eksperta)
 • GPS pozīcijas nolasīšana

Tematisko karšu attēlošana:

 • Valdošās sugas
 • Augšanas apstākļu tipi
 • Bonitātes
 • Zemes kategorijas
 • Taksācijas gadi
 • Krāja
 • Biezība
 • Sugu sastāvs
 • Aizsardzības pazīmes

Kartes navigācija

* nepieciešams Windows Mobile 5.0 vai jaunāks 

3. image11.png - 'mob_taksacija_2' (06.01.2010 16:09) 2. image12.png - 'mob_taksacija_3' (06.01.2010 16:09) 1. image13.png - 'mob_taksacija_4' (06.01.2010 16:09)