Publikācijas

 • Arhipova I. Engineering study programs development possibilities in the agriculture and biology related field. Agricultural and Biosystems Engineering for a Sustainable World AgEng2008 conference, Crete, Greece, 22-25 June, 2008.
 • Arhipova I., Arhipovs S., Daģis S., Dubrovskis D., Mežals A., Ozoliņš R., Šmits I., 2007. LR ZM MAF projekta NR 240907/S349 „Meža apsaimniekošanas plānošanas procesa informācijas sistēmas objektu modeļa aprobācija” atskaite. http://www.llu.lv/?mi=81&projekti_id=420.
 • Arhipovs S., Arhipova I. The system modeling of Latvian forest management. International Conference „Information Systems in Sustainable Agriculture, Agroenvironment and Food Technology”, Volos, Greece, Proceedings, September 20-23, 2006. P.163.-170.
 • Arhipovs S., Dubrovskis D., Arhipova I. Object oriented analysis and modeling of the forest management planning system. International Congress of Information Technology in Agriculture, Food and Environment Proceedings. Cukurova University, Adana – Turkey, October 12-14, 2005, P. 107-115.
 • Dagis S. Evaluation of forest tree distribution model using artificial neural networks. The 2007 European Simulation and Modelling Conference, ESM’2007, Malta, Proceedings, 22-24 October, 2007. P. 336-340.
 • Dagis S. Information system requirement analysis and specification in forest management planning process. 9th International Conference on Enterprise Information Systems, Funchal, Madeira, Portugal, Proceedings, 12 – 16 June, 2007. P. 574.-579.
 • Dagis S., Arhipovs S., Dubrovskis D. The growth of trees motion mathematical models and their adoption the Latvia circumstances. Proceedings of the Second International scientific conference „Biometrics and Information Technologies in Agriculture: Research and Development”, Kaunas, Lithuania, Proceedings, 24-25 November, 2006, P. 80-83.
 • Daģis S., Arhipovs S. The static model of Latvian forest management planning and capital value estimation. Proceedings of the 4th International Workshop on Modelling, Simulation, Verification and Validation of the Enterprise Information Systems – MSVVEIS 2006 in conjunction with ICEIS 2006, 8th International conference Enterprise Information Systems, Paphos, Cyprus, Proceedings, 23-27 May, 2006. P.185-188.
 • Daģis S., Arhipovs S., Dubrovskis D. The growth of trees motion mathematical models and their adaptation the Latvia circumstances, Proceedings of the second International scientific conference “Biometrics and IT in agriculture: research and development”, Kaunas, Lithuanian University of Agriculture, November 24-25, 2006, P.80.-83.
 • Dubrovskis, D., Ozoliņš, R. Daģis, S., 2005 Meža kapitāla vērtības noteikšanas modeļa uzlabošanas, saimnieciskās darbības ietekmes novērtēšanas un dažādu apsaimniekošanas variantu modelēšanas metodikas izstrāde. A/S LVM 60lpp.
 • Dubrovskis, D., Ozoliņš,R. Arhipovs, S., 2004. Algoritma izstrāde krājas sortimentācijai lietkoksnes grupās atkarībā no audzes vidējā caurmēra. Zinātniskā darba pārskats. A/S LVM 35 lpp.
 • Kaktiņš J., Blija T., Arhipova I. Risku vadīšanas sistēmas tehnoloģiju attīstība privātajā mežsaimniecībā. Monogrāfija „Lauksaimniecības un pārtikas risku vadīšana”, LLU, PVD, RTU MIK, Jelgava, 2007, 405.-438.lpp.
 • Ozoliņš,R. Dubrovskis,D. 2004. a/s „Latvijas valsts meži” projekta atskaite. Algoritma izstrāde krājas sortimentācijai lietkoksnes grupās atkarībā no audzes vidējā caurmēra 35 lpp.
 • Sīle I., Arhipovs S. The development of the precedent model for the Latvia forest management planning processes. Proceedings of the 4th International Workshop on Modelling, Simulation, Verification and Validation of the Enterprise Information Systems – MSVVEIS 2006 in conjunction with ICEIS 2006, 8th International conference Enterprise Information Systems, Paphos, Cyprus, Proceedings, 23-27 May, 2006. P.181-184.
 • Šmits I., Arhipovs S. The usage of palm top computer in forest inventory. Proceedings of the Second International scientific conference „Biometrics and Information Technologies in Agriculture: Research and Development”, Kaunas, Lithuania, Proceedings, 24-25 November, 2006, P. 27-30.
 • Šmits I., Dagis S. Algorithms for estimating forest inventory parameters from data acquired by remote sensing methods.  10th International Conference on Enterprise