Mežvērte

 

Taksācijas datu vadība:1. sortimentu_cenas.jpg - 'meve_sortimenta_cenas' (06.01.2010 15:46)

 • Manuāla datu ievade
 • Dastmēra datu importēšana
 • Datu rezerves kopiju veidošana un atjaunošana

Taksācijas datu kopsavilkumi:

 • Dastlapa
 • Mērījumi
 • Vidējie taksācijas rādītāji
 • Sortimentācija
 • Augstumlīkne

Sortimenta datu vadība:4. augstumliknes.jpg - 'meve_augstumliknes' (06.01.2010 15:45)

 • Sortimentu datu grupēšana
 • Cenas un dimensijas

Klasifikatoru vadība:

 • Sugas
 • Pagasti
 • Rajoni
 • Taksatori
 • Mežniecības
 • Īpašumi 

Atskaites:3. dastlapas_kops.jpg - 'meve_dastlapas' (06.01.2010 15:46)

 • Taksācijas rādītāji
 • Cirsmas novērtējums
 • Cirsmas novērtējuma kopsavilkums
 • Sortimentācija
 • Sortimentu cenas
 • Mērījumu kopsavilkums
 • Augstumlīknes
 • Dastlapu kopsavilkumi
 • Sortimentācijas grafiki

Automātiska programmas atjauninājumu saņemšana un uzstādīšana2. sortiment.jpg - 'meve_sortiments' (06.01.2010 15:46)