Pētniecības virzieni

Ņemot vērā diezgan lielo subjektīvo faktoru un nejaušības kļūdu ietekmi meža inventarizācijā, tiek meklēti risinājumi līdzšinējo metožu pilnveidošanai un aizstāšanai ar mazāk darbietilpīgām, pus automatizētām un automatizētām metodēm. Šeit jāmin attālās zondēšanas metožu izpēti. Līdz šim pētīta satelītattēlu pielietošana meža inventarizācijā un meža apsaimniekošanas kontrolē, LIDAR (lāzerskaneru tehnoloģiju) pielietošana meža inventarizācijā un augšanas parametru noteikšanā, bezpilota lidaparātu pielietošana meža inventarizācijā un apsaimniekošanas kontrolē, izstrādāti attēlu atpazīšanas risinājumi, mežsaimniecības mērinstrumentu datu uzkrāšanas un apstrādes programmas.

Pētnieciskās grupas turpmākās attīstības perspektīvas saistītas ar meža loģistikas pētījumu virzienu, kur plānots izstrādāt informācijas tehnoloģiju komponentes dažādu lēmumu pieņemšanas atbalstam. Turpmāk tiks veikti pētījumi par meža apsaimniekošanas plānošanas jautājumiem  (meža ainavas  veidošana, meliorācijas sistēmu attīstība u.c.) Plānots attīstīt inovatīvus risinājumus meža informācijas ieguvē (LIDAR, bezpilota lidaparāti u.c.) un izveidot meža nozarē lietoto algoritmu bibliotēku, to realizēt datu apstrādes programmu prototipu veidā (LEGO princips).

 Pētnieciskās grupas pastāvēšana saistīta ar turpmāko valsts pētījumu prioritāšu noteikšanu un pētniecības programmu attīstību, Meža nozares kompetences centra izveidi. Esam atvērti jaunām idejām un esam gatavi sadarboties ar nozares uzņēmumiem dažādu informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrādē.