Galvenie projekti

 • Algoritma izstrāde krājas sortimentācijai lietkoksnes grupās atkarībā no audzes vidējā caurmēra// Zinātniskā darba pārskats. A/S LVM, 2004 (vad.D.Dubrovskis, R.Ozoliņš);
 • LVM „Mežs” cirsmu sagatavošanas pārdošanai metodikas izvērtēšana//, A/S LVM, 2004 (vad.D.Dubrovskis, J.Donis, R.Ozoliņš);
 • Algoritms koksnes krājas un sortimentu iznākuma noteikšanai audžu kopās, izmantojot meža datu bāzi// A/S LVM, 2004 (vad.D.Dubrovskis, R.Ozoliņš,S.Arhipovs, S.Daģis);
 • Attālās zondēšanas metožu, multispektrālo un termālo aerofoto un satelītuzņēmumu praktiskās pielietošanas iespēju izpēte meža resursu uzskaitē un apsaimniekošanā// A/S LVM, 2005 (vad.D.Dubrovskis, J.Zariņš, J.Donis);
 • Meža kapitāla vērtības noteikšanas modeļa uzlabošanas, saimnieciskās darbības ietekmes novērtēšanas un dažādu apsaimniekošanas variantu modelēšanas metodikas izstrāde// A/S LVM, 2005 (vad.D.Dubrovskis, J.Donis, S.Daģis);
 • Koksnes resursu modeļa izstrāde un aprobācija// LR ZM, 2005 (vad.P.Rivža);
 • Meža apsaimniekošanas plānošanas informācijas sistēmas objektu modelis//LR IZM pētniecības projekts Nr. 06.33-xp40 (vad. I.Arhipova) 2006.
 • IZM apakšprogrammas “Zinātniskās darbības attīstība universitātēs” LLU pētniecības projekta „Meža apsaimniekošanas plānošanas procesa objektu orientēta sistēmas analīze un modelēšana” 2005.g. vadītāja I. Arhipova.
 • IZM apakšprogrammas “Zinātniskās darbības attīstība universitātēs” LLU pētniecības projekta „Mežu apsaimniekošanas plānošanas informācijas sistēmas objektu modelis.” 2006.g. vadītāja I.Arhipova.
 • A/S LVM projekts „Attālās zondēšanas metožu, multispektrālo un termālo aerofoto un satelītuzņēmumu praktiskās pielietošanas iespēju izpēte meža resursu uzskaitē un apsaimniekošanā”, 2007, vadītājs D.Dubrovskis.
 • LIAA konkursa „Plānotā kompetences centra stratēģijas izstrāde” projekta „Meža nozares kompetences centrs (MNKC)” (2007.-2008.) LLU koordinatori D. Dubrovskis, A. Mežals,
   I. Arhipova.
 • ZM Lauku atbalsta dienesta projekts „Meža apsaimniekošanas plānošanas procesa informācijas sistēmas objektu modeļa aprobācija” Nr. 240907/S349 (2007.g.) vadītāja
   I. Arhipova.
 • LIAA konkursa „Plānotā kompetences centra stratēģijas izstrāde” projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs (IKT KC)” (2007.-2008.),
   LLU koordinators I. Arhipova.
 • ZM Lauku atbalsta dienesta projekts Nr. 210508/S201 „ Meža apsaimniekošanas stratēģiskās, taktiskās un operatīvās plānošanas atbalsta sistēma” (2008.g.) vadītāja 
   I. Arhipova.
 • Lāzerskenera (LIDAR) un radio vadāmo mazgabarīta lidaparātu sensoru pielietošana un iegūto datu adaptēšana mežaudžu taksācijas rādītāju noteikšanai un meža inventarizācijas sistēmas optimizēšanai// LLU lietišķo pētījumu projekts (vad. D.Dubrovskis) 2008.