Par mums ICO_NAVIGATION Seminārs 2012

Seminārs 2012

METRUM ERAF

Meža resursu novērtēšana, uzskaite un plānošana,
inovatīvi risinājumi

26.01.2012.
LLU Meža fakultātes 16.auditorijā
Akadēmijas 11, Jelgava

10:00 Ievads (D.Dubrovskis)

10.10 Jaunās meža inventarizācijas „LIDAR KMI” metode, pielietošanas iespējas, servisi. (M.Krievs) SIA Metrum. [Prezentācija]

10.40 Meža apsaimniekošanas plānošanas lēmuma pieņemšanas atbalsta metodes un instrumenti, datorprogrammas „Meža eksperts”, MAPIS. (LLU asoc.prof. D.Dubrovskis) [Prezentācija]

11.10 Starpbrīdis

11.25. Zemes skeneru eksperimentālā izmantošana meža inventarizācijas datu precīzākai uzmērīšanai un novērtēšanai. (LLU lekt. I.Šmits) [Prezentācija]

12.00 Pusdienas

12.45 Apaļo kokmateriālu iznākuma prognozēšana, problēmas un risinājumi. (LLU pētnieks. S.Daģis) [Prezentācija]

13.10 Efektīvi risinājumi kokmateriālu kravu uzmērīšanā (LLU prof. L.Līpiņš). [Prezentācija]

13.40 Mežsaimniecībā izmantojamie mērinstrumenti, jaunākās tehnoloģijas.

14.10 Diskusijas

14.40. Produktu risinājumu demonstrācijas

          Air Studio (Aleksejs Vingovatovs). [Prezentācija]

15.20 Noslēguma kafija