Par mums ICO_NAVIGATION Seminārs 2011

Seminārs 2011

 

INOVATĪVATĪVIE RISINĀJUMI
MEŽA RESURSU VĒRTĒŠANĀ UN APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNOŠANĀ
SEMINĀRS

11.02.2011. PLKST.10.00

LLU Meža fakultātē, 16.auditorijā

10.00 – Meža resursu vērtēšanas un apsaimniekošanas plānošanas attīstības perspektīvas (Asoc.prof. Dr.silv. D.Dubrovskis)[Prezentācija]

10.15. – Modernā mežierīcība, lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumenti (Meža apsaimniekošanas plānošanas informācijas sistēma „MAPIS”, mežierīcības datorprogramma  „Meža eksperts” (Asoc.prof. Dr.silv. D.Dubrovskis LLU MF)[Prezentācija]

11.15 – Cirsmu fonda sagatavošanas efektivitātes un precizitātes paaugstināšana ar Cirsmu fonda novērtēšanas programmu „Mežvērte” un Kokmateriālu transportēšanas un mežizstrādes plānošanas sistēmas prototipu „Koku plūsma”; ( Mg.sc.Ing. S.Daģis LLU)[Prezentācija]

11.45 – Cirsmu skiču un mežizstrādes tehnoloģisko karšu veidošanas programma ”CHMIS” (Mg.sc.Ing. I.Šmits LLU)[Prezentācija]

12.00 – Mobilās taksācijas perspektīvas, mobilās taksācijas sistēmas prototips „Mobilā taksācija” (Mg.sc.Ing. I.Šmits);[Prezentācija]

12.15 -  Kafijas Pauze

13.00 –  Inovatīvās Meža inventarizācijas metodes un tehniskais nodrošinājums (A.Vallis SIA GeoStar)[Prezentācija]

13.45 - Attālās novērošanas metožu pielietošana meža inventarizācijā. Datu pieejamība un perspektīvas ( N.Ābols SIA Metrum)[Prezentācija]

14.30 - Diskusija


Aicinām iepriekš pieteikties: e-pasts mfdek@llu.lv

Tālrunis 63021619