Par mums ICO_NAVIGATION Precīzās mežsaimniecības pētniecības grupa

Precīzās mežsaimniecības pētniecības grupa

Kopš 2004.gada Latvijas Lauksaimniecības universitātē sadarbojoties Meža un Informācijas tehnoloģiju fakultāšu personālam izveidota „Precīzās mežsaimniecības izpētes grupa”. Pētniecības grupas izveides nepieciešamība pamatota ar pēdējā desmitgadē pasaulē strauji pieaugušo informācijas tehnoloģiju attīstību, kas nodrošina iespēju attīstīt jaunus meža un koksnes resursu uzskaites, plānošanas, analīzes un kontroles risinājumus. Projekta grupas mērķis ir izpētīt meža inventarizācijas un plānošanas procesus, rādīt inovatīvus risinājumus, paaugstināt līdzšinējo meža nozares darbinieku un studentu kompetenci, radīt konkurētspējīgus produktus. Pētniecības grupai noteikti šādi pētniecības virzieni:

  • meža inventarizācija, kas sevī ietver mērinstrumentu un meža inventarizācijas un koksnes resursu uzmērīšanas metožu attīstību;
  • meža apsaimniekošanas plānošana, kas sevī ietver jaunu metožu un jaunas paaudzes programmnodrošinājuma izstrādi;
  • meža loģistika, kas sevī ietver kokmateriālu sagatavošanas un transportēšanas procesu izpēti, modelēšanu un informācijas tehnoloģiju atbalsta sistēmas izveidošanu.