Semināra 2012 foto

seminars seminars seminars seminars seminars seminars seminars seminars seminars seminars seminars seminars seminars seminars seminars seminars seminars seminars seminars seminars seminars

SEMINĀRS 2014

METRUM LVM LLMZA ERAF

Mežzinātnes dienā „Meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumenti”

14.02.2014
LLU Meža fakultātes 16.auditorijā
Akadēmijas 11, Jelgava

Programma (var tikt precizēta):

10:00 Meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumenti – efektīvas saimniekošanas panākumu atslēga. LLU Meža fakultātes dekāns Dr.silv. D.Dubrovskis [Prezentācija]

10.15 Pētījumi par meža apsaimniekošanas plānošanas instrumentiem, to evolūcija un perspektīvie attīstības virzieni, MAPLAS.

10.40 Meža apsaimniekošanas plānošanas procesa riska vadības plānošana (MAPLAS) (Dr. silv. O.Miezīte)[Prezentācija]

11.00 Bioloģiksās daudzveidības saglabāšana un veicināšanas modelēšana (MAPLAS) (Dr. silv. I.Straupe)[Prezentācija]

11.20 Starpbrīdis

11.30 Koku atsauces modelēšana mainīgā klimata apstākļos (Dr.Silv. I.Liepa, O.Zaļkalns, S.Luguza)[Prezentācija]

11.50 Meža resursu un kokmateriālu pārvadājumu plānošanas programa "Kokvedis" (MAPLAS) (S.Daģis)[Prezentācija]

12.10 Stumbra koksnes un mizas mitruma blīvuma rādītāju programma(LLU prof.Dr.sc.ing. L.Līpiņš). [Prezentācija]

12.40 Meža apsaimniekošanas plānošana medņa riestos (Dr.biol E.Pēterhofs LVM)[Prezentācija]

13.10 Pusdienas

14.00 Meža un koksnes resursu uzskaite, problēmas un to risinājumi Dr.silv. D.Dubrovskis[Prezentācija]

14.10. Koku stumbru tilpuma veidules noteikšana un ietekme uz stumbra tilpuma noteikšanas precizitāti. (Mg.silv. A.Zīmelis)[Prezentācija]

14.40. Zemes lāzerskenera pielietošana stumbra veidules precizēšanai krājas kopšanas cirtēs un biomasas apjoma noteikšanai zaru kaudzēs  (Bc.sc.ing. R.Baltmanis, Mg.sc.ing. M.Krūmiņš, Niks Šauva)[Prezentācija]

15.10. Jaunās meža un zemes dzīļu resursu uzmērīšanas un uzskaites tehnoloģijas, to pielietošanas rezultāti.[Prezentācija]

15.30 Diskusijas, produktu risinājumu demonstrēšana

 

 

Seminārs 2012 [22.12.2011 14:38]
Seminārs 2011 [13.01.2011 09:16]
Precīzās mežsaimniecības pētniecības grupa [05.01.2010 15:03]